HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10§:N JA 24§:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE JA TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ
Musta-Pekka Oy sitoutuu suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999), tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjä
Musta-Pekka Oy
Nahkatehtaankatu 2
90130 Oulu
Suomi – Finland
Y-tunnus 1030377-7, ALV-rek.

Rekisteriasioita hoitava taho
Musta-Pekka Oy
Nahkatehtaankatu 2
90130 Oulu
myynti@mustapekka.fi
09-6224066

Rekisterin nimi
Musta-Pekka Oy asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään Musta-Pekka Oy:n ja asiakkaiden välisten asiakassuhteiden hoitoon, tilausten hoitamiseen, asiakkaiden ja verkkokaupan väliseen yhteydenpitoon sekä markkinointiin.

Rekisterin sisältämät tiedot
Asiakastiedot (laskutus- ja toimitustiedot)
Tilaustiedot (tilatut tuotteet)
Asiakkaan antamat tilauskohtaiset lisätiedot
Asiakkaan Musta-Pekka Oy:lle lähettämät sähköpostiviestit

Tietolähteet
Tiedot kerätään kuluttajilta verkkokaupan ostotapahtuman yhteydessä tai uutiskirjeen tilauskaavakkeella.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta Musta-Pekka Oy:n ulkopuolelle lukuunottamatta asiakkaan antamaa asiakaspalautetta, joka voidaan julkaista nimettömänä.

Rekisterin suojaus
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.
Viestintäverkkojen suojauksessa noudatetaan sähköisen viestinnän tietosuojalakia ja Viestintäviraston määräyksiä.